Om Vädret i Gärdhem

Dessa sidor förmedlar information ifrån den väderstation som finns på Skogshyddan i Gärdhem.

Väderstationen befinner sig på ca 57 m.ö.h. och på koordinaterna Latitud. 58.255059 Longitud. 12.349252.

Mätarna är placerade ca 1,5 meter från marken och temperaturen mäts med två oberoende ternperaturgivare. Givarna är placerade i NNV respektive NNO för att säkerställa att någon av dem befinner sig i skugga av det uthus de sitter i anslutning till. Den lägsta temperaturen som uppmäts vid varje tillfälle från dessa två givare utgör temperaturen på denna station. Huset som de sitter vid är inte uppvärmt så det bedöms påverka termperaturen i mycket liten utsträckning.

Övrig omgivning: mätstationen är placerad i ett skogsimpediment på en höjd ca 6 meter över omgivande jordbruksmark.

Temperaturinformationen vidareförmedlas också till temperatur.nu där då denna väderstation är en bland knappt 500 temperaturmätningsstationer runt om i Sverige som drivs på frivillig basis.

Jag kommer att komplettera med mer information allt eftersom, såsom mer väderstatistik och ytterligare grafer när denna information finns till hands.